Scrunchies Dây Buộc Tóc nhiều màu và họa tiết KRYSTAL NK09

SKU: NK09-1
20,000₫
Màu sắc:

Mô tả

Scrunchies Dây Buộc Tóc

Freesize

Chọn theo tone màu, khách hàng có thể ghi chú họa tiết mong muốn trong đơn đặt hàng không nhắn tin chọn màu vì sẽ có sai sót. Trường hợp có ghi chú họa tiết mong muốn nhưng hết hàng thì shop vẫn gửi theo tone thôi, không đúng họa tiết mong muốn nha ạ!
 

 

Scrunchies Dây Buộc Tóc nhiều màu và họa tiết KRYSTAL NK09
Scrunchies Dây Buộc Tóc nhiều màu và họa tiết KRYSTAL NK09
Scrunchies Dây Buộc Tóc nhiều màu và họa tiết KRYSTAL NK09
Scrunchies Dây Buộc Tóc nhiều màu và họa tiết KRYSTAL NK09
Scrunchies Dây Buộc Tóc nhiều màu và họa tiết KRYSTAL NK09
Scrunchies Dây Buộc Tóc nhiều màu và họa tiết KRYSTAL NK09
Scrunchies Dây Buộc Tóc nhiều màu và họa tiết KRYSTAL NK09
Scrunchies Dây Buộc Tóc nhiều màu và họa tiết KRYSTAL NK09
Scrunchies Dây Buộc Tóc nhiều màu và họa tiết KRYSTAL NK09
Scrunchies Dây Buộc Tóc nhiều màu và họa tiết KRYSTAL NK09
Scrunchies Dây Buộc Tóc nhiều màu và họa tiết KRYSTAL NK09
Scrunchies Dây Buộc Tóc nhiều màu và họa tiết KRYSTAL NK09
Scrunchies Dây Buộc Tóc nhiều màu và họa tiết KRYSTAL NK09
Scrunchies Dây Buộc Tóc nhiều màu và họa tiết KRYSTAL NK09
Scrunchies Dây Buộc Tóc nhiều màu và họa tiết KRYSTAL NK09
Scrunchies Dây Buộc Tóc nhiều màu và họa tiết KRYSTAL NK09